Thursday, 10 October 2013

The Lundby 1968 revisited

I think it is time to revisit the Lundby house from 1968. It has got some new furniture and been redecorated. The house has its original wallpapers and floors intact. And I have decorated it with furniture from the same time as when the house was for sale, with som exceptions.

Idag tänkte jag vi skulle göra ett återbesök till Lundby 1968. Det har nu fått lite nya möbler samt genomgått andra mindre förändringar. Huset har original tapeter samt golv. Jag har försökt att inreda det med tidsenliga möbler som fanns på markanden när huset såldes, med några undantag.


 
The living room has now more armchairs. It is probably one to much, but I have not decided yet if I shall take one away or not. I think the wallpapers in this room is so typically for the 60s.
 
I vardagsrummet så finns det nu fler fåtöljer än tidigare. Jag har inte bestämt mig ännu om jag ska ta bort en eller inte. Speciellt tapeten gillar jag i detta rum då den andas så mycket 60-tal. 

 
On the other side of the living room the dinning table with chairs got accompined with a clock. I am pretty sure that it is older than the house but I think it fits in very well.
 
På andra sidan vardagsrummet så har matsalsmöblemanget blivit kompletterat med en golvklocka. Jag är ganska säker på att den är äldre än huset men jag tycker den passar riktigt bra här. 


 
Downstairs I have placed a sofa and a armchair which I think has a lovely flower fabric. The sofa and the armchair was for sail atleast in 1966 and perhaps also 1968. On the wall two new pictures are placed.
 
På nedervåningen har jag placerat ett soffmöblemang som jag tycker är förtjusande med sitt blommiga tyg. De fanns till försäljning 1966 och förhoppningsvis fortfarande 1968. På väggen har två nya tavlor satts upp.
 
 
The bathroom area has been diveded into a bathroom and a hall by a flower stand. The bathroom details I am pretty sure that they where at sale in 1967.
 
Badrummet har delats itu till badrum samt hall med hjälp av ett blomsterbord. Badrumsdelarna är jag ganska säker på att de fanns till försäljning 1967.

No comments:

Post a Comment