Saturday, 4 January 2014

A chimney

In my last post I wrote that my Lundby dollhouse from 1962 misses the chimney, but to my own surprise I found one among my own items.


I mitt senaste inlägg skrev jag att skorstenen saknades på mitt Lundby 1962-hus, men till min egen förvåning så hittade jag en i mina egna gömmor.

No comments:

Post a Comment